Tecado Software

LOGISTYKA I
MAGAZYNOWANIE

BackLogisTecado

APLIKACJE DESKTOPOWE I MOBILNE

Narzędzia wspomagające nadzór nad procesami i magazynierami. Oferujemy aplikację współpracujace z ERP CDN XL oraz aplikacjami zewnętrznymi, umożliwiając generowanie dokumentów bezpośrednio z kolektora lub raportowanie desktopowe (poprzez iTeratio Mobile również na smartphonach). Istnieje możliwość uruchomienia dodatkowych procesów logistycznych realizowanych niezależnie od istniejącego systemu ERP czy WMS (inwentaryzacje, obieg nieewidencjonowany, obieg opakowań zwrotnych etc.) 

PRZENOŚNE KOLEKTORY DANYCH I INWENTARYZATORY

W ofercie przenośne urządzenia skanujące sprawdzonych producentów:

  • MOTOROLA (SYMBOL),
  • DATALOGIC,
  • HONEYWELL.

ANALIZA I MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH BPMN 2.0

Przed podjęciem prac wdrożeniowych najważniejszym etapem jest wykonanie  analizy procesów zachodzących w scenariuszach pracy. Na podstawie sporządzonych diagramów w notacji BPMN zostają zamodelowane mapy czynności będących wymaganiami dla wdrożenia nowego systemu lub będących podstawą dla re-inżynieringu w przypadku poprawy wydajności i efektywności wykorzystania instniejących zasobów.

Tecado_BPMN
Przykłady diagramów analizujących procesy biznesowe w notacji BPMN

TECADO SOFTWARE

KONTAKT:
Email: info@tecado.pl
Phone: +48 888 555 003
Web: www.tecado.pl